Neteges extraordinàries

Neteges extraordinàries estan dirigides a totes aquelles persones i/ o empreses que tinguin la necessitat puntual de realitzar una neteja sense voler comprometre's a realitzar una neteja periòdica amb una empresa.